Gratis pagina aanvragen

Maatschappelijk initiatieven in de regio waar geen mediabudget beschikbaar is mogen een aanvraag doen voor een gratis pagina. De redactie beslist aan welk initiatief aandacht wordt besteed. De aanvraag geeft geen recht op een plaatsing.

 

Ik wil graag een gratis pagina in FORCE