Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zodat alles is vastgelegd en er geen onduidelijkheid bestaat. Jij krijgt toegang tot informatie en gebruik van de website onder voorwaarden dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden voor gebruikers. Wij adviseren deze te lezen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van FORCE. FORCE houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden op het moment dat je FORCE gebruikt. We raden je aan de voorwaarden regelmatig te checken. De algemene voorwaarden bevatten een aantal juridische termen en begrippen. Daarom hebben we de belangrijkste bepalingen voor je op een rijtje gezet: FORCE is een content platform. Alle persoonsgegevens die wij van onze gebruikers verzamelen worden veilig en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen verwerkt. Wij verkopen of geven jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming door aan derden. Zie voor meer informatie hierover het privacystatement. Het gebruik van het platform is op eigen risico. FORCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.

 

Deze Algemene voorwaarden van FORCE zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van FORCE. Tevens zijn deze FORCE Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van het FORCE-platform, daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen.

 

FORCE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden die gelden op het moment dat het FORCE-platform wordt gebruikt.

 

FORCE geeft geen garanties over de juistheid en/of volledigheid van de via het FORCE platform of andere door of namens haar ter beschikking gestelde informatie.

FORCE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

a. door professionals verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;

b. externe oorzaken die het functioneren van het FORCE-platform of de achterliggende systemen in de weg staan.

· Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de website, video’s en/of andere faciliteiten verrichten.

· Indien personen gegevens verschaffen aan FORCE is dit op geheel op eigen risico. FORCE is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die hieruit voortvloeit.

 

Op het gebruik van het FORCE-platform is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluiten worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Gratis FORCE abonnement

Ik wil graag gratis digitaal FORCE lezen & maandelijks updates ontvangen van blogs, podcasts en events.