Menu

Cookie policy

Cookie policy

Cookies

Cookiebeleid

FORCE maakt voor diverse doeleinden gebruik van cookies op de website. Enkele van deze cookies worden aangemerkt als functionele cookies en worden verzameld om gebruikers in staat te stellen de website te gebruiken. Deze cookies verzamelen gegevens zoals webbrowserinformatie, het systeem en de softwareversie die een gebruiker gebruikt, alsmede andere technische informatie. We zijn niet verplicht om toestemming te verkrijgen voor het inzetten van dergelijke cookies. FORCE maakt daarnaast gebruik van analytische cookies. De verzameling van gegevens door middel van analytische cookies (Google Analytics) is gemaskeerd om verzameling op individueel niveau onmogelijk te maken, dit betekent dat IP-adressen zijn geanonimiseerd en informatie niet herleidbaar is naar individuele gebruikers. Door cookies op een dergelijke manier in te richten is het niet noodzakelijk om hier toestemming voor te verkrijgen. Onze cookies worden verder uitgelegd in het onderstaande schema, evenals de doeleinden waarvoor deze worden ingezet.

 

Party

Google Analytics (_ga, _gat, _gid)

Description

This is used in order to gain an understanding on how the website is used and collects IP addresses (masked).

 

Retention term

Rechten van Betrokkenen

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om toestemming, gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, in te trekken. Zodoende zijn personen in staat om zich af te melden voor nieuwsbrieven door gebruik te maken van de link die in de nieuwsbrief staat vermeld. Eventueel kunnen zij hier ook voor mailen naar mail@forceforyou.nl Betrokkenen hebben het recht op informatie en het recht op toegang tot de persoonsgegevens die door FORCE worden verwerkt. Daarnaast hebben zij het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken en op verwijdering van hun persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen vragen en verzoeken mailen naar mail@forceforyou.nl. FORCE zal binnen de wettelijke termijn van één maand op de verzoeken reageren. Indien er sprake is van een verzoek tot verwijdering of beperking van de persoonsgegevens zal FORCE nagaan of er sprake is van een wettelijke grond waarop FORCE gerechtigd is om de persoonsgegevens te verwerken en wat het uitvoeren van een dergelijk verzoek zou kunnen verhinderen.

Gratis FORCE abonnement

Ik wil graag gratis digitaal FORCE lezen & maandelijks updates ontvangen van blogs, podcasts en events.